VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Agenda Groen en Water

  • De gemeente zorgt voor meer ruimte voor water: wadi's en andere opvang- en infiltreerplekken
  • We verlagen de maximumsnelheid binnen woonwijken naar 30 km/u. Veiligheid op straat is immers essentieel voor kinderen én volwassenen. Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer en snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer.

    Venlo ondertekent het Schone Lucht Akkoord en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.
  • De gemeente maakt meer financiële middelen vrij voor extra bomen, extra groen en water, in en om de hele gemeente.
  • Waar het beheer van de openbare ruimte mogelijk is door middel van schapenbegrazing, doen we dat.